top of page
t%25C3%25A5rtbit_edited_edited.png

TJÄNSTER

RÖRINSPEKTION

En rörinspektion görs oftast i avloppsledningar, även kallat spillvattenledningar, men görs även i regn-, smält- och dräneringsledningar som gemensamt ligger under begreppet dagvattenledningar. 

VARFÖR SKA JAG FILMA MINA RÖR?

En rörinspektion kan göras av många anledningar men börjar avloppen bli gamla så är det bra att inspektera och filma avloppen i god tid för att förutse ev uppkommande problem. Vi utför rörinspektioner av avloppsledningar och dagvattenledningar oavsett dimension och ger er en statusbedömning av rörens skick.

Några anledningar till en rörinspektion kan vara:

+ Få en professionell statusbedömning av avloppens invändiga skick 
+ Inspektera ett specifikt problem som man har upplevt, tex stopp i ledningen
+ Undvika att råttor tar sig in vid hål eller sprickor
+ Förebygga framtida vattenskador
+ Fastställa om det finns några svaga punkter eller defekter​ i rörsystemet
+ Se vilka material som avloppen är gjorda av
+ Ta reda på om det finns några rotangrepp eller skarvförskjutningar
+ Att rören är äldre än åldern 30 år
+ Ta reda på om en relining är möjlig i er fastighet

HUR GÅR EN RÖRINSPEKTION TILL?

Under en rörinspektion så filmar man i röret med en inspektionskamera speciellt avsedd för just avloppsinspektioner. Vid mynningen på ett rör startar rörinspektionen varpå man sedan puttar inspektionskameran framför sig medan röret inspekteras efter skador eller andra tecken på försämrat skick eller andra problem. När kameran kommit ut hela sträckans längd eller till specifik punkt som ska filmas så startar inspelningen av röret. Filmen sparas sedan ned på ett usb-minne medan inspektionskameran backas till startpunkten igen. Filmen sparas med namn på adress, rörtyp och vilken sträcka det är. Ofta så behövs fler inspektionspunkter om det är längre sträckor eller tex en bottenplatta, då fortsätter rörinspektionen på nästa plats. En rörinspektion gör att man får bra koll på rörsystemets helhet och rörens dragningar och kopplingar. 

Rörinspektionen är ett utmärkt verktyg för att få en statusbedömning av sitt rörsystem eller avloppssystem. Filmningen av avloppet visar sedan hur aktuell en eventuell renovering av avloppen kan vara. Detta är oftast det första steget som vi rekommenderar till våra kunder.

HUR LÅNG TID TAR EN RÖRINSPEKTION?

En rörinspektion kan ta olika lång tid, allt ifrån någon timme till en dag. Detta är beroende på omfattningen av det som ska filmas och hur bra åtkomsten är. Är det tex en bostadsrättsförening där både stammar och bottenplatta som som ska inspekteras så behövs ofta ett par timmar. Är det däremot en villa i standardstorlek så tar det inte mer än någon timme i sin helhet. 

VAD HÄNDER EFTER ATT EN RÖRINSPEKTION ÄR KLAR?

När rörinspektionen är utförd, används det filmade underlaget som utgångspunkt för ett professionellt utlåtande och en ev åtgärdsplan för era rör. Vi kan då säga vilka delar som ev är i behov av relining och vilka sträckor som ser ut att hålla ett par år till. 

VAD HÄNDER OM DET ÄR STOPP I LEDNINGEN ELLER OM LEDNINGEN ÄR TRASIG?

Är det så att vi upptäcker ett stopp i rören under rörinspektionen så kan det vara så att vi behöver spola rören rena med spolbil så att det blir fritt flöde igen. Efter spolningen så inspekteras röret för att se vad orsaken till stoppet är. Skulle det visa sig att man hittar en skada på ledningen där röret är trasigt eller sprucket så har vi utrustning att “punktlaga” den skadade sträckan om det är akut eller att relina en längre sträcka om det visar sig att det finns fler sträckor där rören är i dåligt skick.

VAD ÄR EN FÖRUNDERSÖKNINGSRAPPORT?

Vid större eller mer omfattande rörinspektioner brukar vi erbjuda en sk förundersökningsrapport. Förundersökningsrapporten är en gedigen sammanställning av rörinspektionens olika delar, dess skick och övrig information.​ Denna typ av rapport rekommenderas till ex.vis BRF:er eller liknande där vi filmat av större delen av föreningens rör.

bottom of page