TJÄNSTER

wix test.png
wix%20test%202_edited.jpg
CircularChain_7a8c3df3-b4e9-48ad-ad4b-05
DashingDans-Plumbing-Blueprints_edited.j
1+1.jpg

RÖRINSPEKTION

Rörinspektionen är ett utmärkt verktyg för att få en statusbedömning av sitt avloppssystem. Denna visar sedan hur aktuell en eventuell renovering av avloppen kan vara. Detta är alltid det första steget som vi rekommenderar våra kunder.

Vi utför rörinspektioner av avloppsledningar och ger er en statusbedömning utav rörens skick. Detta kan göras utav många anledningar men börjar avloppen bli gamla så är det bra att inspektera dessa i god tid för att förutse ev uppkommande problem.

Några anledningar till en Rörinspektion:
 

  • Få en professionell statusbedömning utav avloppens invändiga skick

  • Undvika att råttor tar sig in vid hål eller sprickor

  • Förebygga framtida vattenskador

  • ​Fastställa om det finns några svaga punkter eller defekter

  • Se vilka material som avloppen är gjorda utav

  • Ta reda på om det finns några rotangrepp eller skarvförskjutningar

  • Om åldern är mer än 30 år

  • Ta reda på om en relining är möjlig i er fastighet

KRI utför professionella rörinspektioner och använder sig av innovativa tekniker för att renovera den inre strukturen på försämrade eller skadade rörsystem med hjälp av epoxybehandlade rörfoderlösningar. Vi som jobbar på KRI har en lång erfarenhet av reliningarbeten över hela Sverige.

KONTAKT

KRI Relining & Rörinspektion AB

Stockholm:

Ranhammarsvägen 14, 168 67 Bromma 

Småland:
Eriksgatan 8, 57235 Oskarshamn

TJÄNSTER

NAVIGERA

FÖLJ KRI PÅ FACEBOOK

  • Facebook

• Niclas Lindvall  •