TJÄNSTER

wix test.png
wix%20test%202_edited.jpg
CircularChain_7a8c3df3-b4e9-48ad-ad4b-05
DashingDans-Plumbing-Blueprints_edited.j
1+1.jpg

RELINING

Relining (även kallat rörinfodring eller stamrenovering) är ett modernt alternativ till det traditionella stambytet, Istället för att bila och riva i fastighetens konstruktion så gjuts nya rör inuti de gamla. Relining är både en kostnads- och tidseffektiv metod att renovera sitt avloppssystem och kräver inga ingrepp i fastighetens konstruktion.


Inom relining så finns det två huvudsakliga metoder. Installation av flexibelt foder, även kallat strumpa, eller plastning med en epoxybaserad ny yta i rören. 

 

Strumpmetoden är den metod som är mest fördelaktig pga dess egenskaper. Där det av olika skäl inte går att installera foder är plastningen ett bra komplement. KRI erbjuder båda dessa metoder för att sömlöst kunna lösa kundens problem på smidigast sätt.

 

Några fördelar med Relining:


+ Lägre kostnad - ca 1/3 del av ett traditionellt stambyte
+ Snabbare - relining är en tidseffektiv metod
+ Liten påverkan på boende - boende kan bo kvar hemma under arbetet
+ Mindre miljöpåverkan - obefintliga rivningsmassor, transportkostnader etc.

KRI utför professionella rörinspektioner och använder sig av innovativa tekniker för att renovera den inre strukturen på försämrade eller skadade rörsystem med hjälp av epoxybehandlade rörfoderlösningar. Vi som jobbar på KRI har en lång erfarenhet av reliningarbeten över hela Sverige.

KONTAKT

TJÄNSTER

KRI Relining & Rörinspektion AB

Stockholm:

Ranhammarsvägen 39, 168 67 Bromma 

Småland:
Eriksgatan 8, 57235 Oskarshamn

NAVIGERA

FÖLJ KRI PÅ FACEBOOK

  • Facebook

• Niclas Lindvall  •