top of page
t%25C3%25A5rtbit_edited_edited.png

TJÄNSTER

RÖRFRÄSNING

Rötter har en egenskap att tränga sig in i avloppsrör och kan genom detta orsaka problematiska stopp. I dessa fall så har vi specialredskap framtagna för att slå bort rötterna med minimal åverkan på det skadade röret.

Rörfräsning är en metod som använd då vegetation eller hård beläggning finns i rören. Jobbet har föranletts av en Rörinspektion på rörsystemet där beslut om rörfräsning tagits för bästa resultat.

bottom of page