TJÄNSTER

wix test.png
wix%20test%202_edited.jpg
CircularChain_7a8c3df3-b4e9-48ad-ad4b-05
DashingDans-Plumbing-Blueprints_edited.j
1+1.jpg

RÖRFRÄSNING

Rötter har en egenskap att tränga sig in i avloppsrör och kan genom detta orsaka problematiska stopp. I dessa fall så har vi specialredskap framtagna för att slå bort rötterna med minimal åverkan på det skadade röret.

Rörfräsning är en metod som använd då vegetation eller hård beläggning finns i rören. Jobbet har föranletts av en Rörinspektion på rörsystemet där beslut om rörfräsning tagits för bästa resultat.

KRI utför professionella rörinspektioner och använder sig av innovativa tekniker för att renovera den inre strukturen på försämrade eller skadade rörsystem med hjälp av epoxybehandlade rörfoderlösningar. Vi som jobbar på KRI har en lång erfarenhet av reliningarbeten över hela Sverige.

KONTAKT

KRI Relining & Rörinspektion AB

Stockholm:

Ranhammarsvägen 14, 168 67 Bromma 

Småland:
Eriksgatan 8, 57235 Oskarshamn

TJÄNSTER

NAVIGERA

FÖLJ KRI PÅ FACEBOOK

  • Facebook

• Niclas Lindvall  •