top of page

STEG-FÖR-STEG

t%25C3%25A5rtbit_edited_edited.png

RELINING STEG-FÖR-STEG

Hur går egentligen en relining till?Här kommer en kortfattad förklaring över de olika stegen i utförandet.

Steg 1 - inpappning och rensning
Innan vi drar in våra rensmaskiner och andra verktyg så pappar vi in alla ytor där vi kan tänka röra oss på så att dom är ordentligt skyddade. Nästa steg är sk avlockning där vi demonterar ev vattenlås, toaletter samt stammar. Detta beror såklart på hur arbetet i just er fastighet ser ut.

Efter detta så påbörjas rensningen. Då går vi ned med renskättingar eller andra rensverktyg i de rör som ska relinas och slår bort beläggning och gammal rost på insidan av röret tills att det är helt rent och inget löst material ligger kvar i rören. 

Steg 2 - inspektion med kamera
Under själva rensningen så inspekteras röret med kamera. Detta för att säkerställa att röret inte skadas. Skulle röret skadas så är det ändå inte något som stoppar arbetet, men kan man undvika det så är det bra.
När rensningen är klar så inspekteras röret en sista gång och förberedande mått tas som sedan mätes in på strumpan som ska installeras i det aktuella röret.

Steg 3 - installation av strumpa
När installationen av strumpan påbörjas så kan man säga att man pusslar ihop de olika rörens sträckor och dess förgreningar i rätt ordning så att all strumpa sitter rätt. Den kapade strumpan fylls med epoxiplast och valsas till rätt mått innan den installeras. När en strumpa väl sitter på plats så hålls den där med hjälp av tryckluft som håller strumpan expanderad i röret tills dess att epoxin härdat. Medan härdningen pågår så installerar man foder i nästa ledning så att man hela tiden håller sig effektiv.

Steg 4 - inspektion och infilmning
När samtliga rörsträckor är installerade så är reliningen klar. Nu återstår inspektion och infilmning av den relinade sträckan. Samtliga sträckor spelas in på en USB-sticka där även relevant egenkontroll med information om sträckan samt använt material läggs in. När samtlig dokumentation och infilmning är klar så påbörjas steg 5.

Steg 5 - städning och återställning
Nu är reliningen klar och vi påbörjar återställning av vattenlås och toaletter som ska tillbaka där dom stog. Är det annan återställning som behövs så görs även den i detta steg. All golvpapp tas bort och ytorna städas av.

Steg 6 - överlämning av dokumentation
Nu påbörjas sammanställningen av dokumentationen samt genomgång av filmerna. När detta är klart så leveras all dokumentation till kunden. Antingen via mail och en länk där all dokumentation kan laddas ned. Eller om man föredrar en USB-sticka så går även det bra.


 

bottom of page